HISTORIA

Yhdistyksen historiaa on tänne koonnut yhteen 3. vuosikymmeneen Irmeli Rintala, joten suurkiitos Irmelille. Neljättä vuosikymmentä päivitti aluksi Pertti Saari. Neljännen vuosikymmenen loput ja viidennen vuosikymmenen päivityksen on aloittanut Kaija Hauta-aho.

Yhdistyksen toiminta on alusta lähtien ollut hyvin johdonmukaista ja aloitteellista.
Tästä kertoo vankkaa tarinaa esim. oman alueen sinnikäs etsiminen, samoin yhdistyksen aktiivinen toiminta jäsentensä hyväksi, jäseniä oli 31.12.2010 kaikkiaan 2244 jäsentä, 31.12.2022 jäsenmäärä oli 1978.

Tarmokas työ ja yhteen hiileen puhaltaminen on tuottanut hienon ja toimivan tuloksen. Olemme jäsenmäärältään kuudenneksi suurin paikallisyhdistys Suomen SF-Caravan ry:n (liiton) 83:stä jäsenyhdistyksestä.

Miten tähän on tultu ja mitä tähän mennessä on saavutettu?
Voit lukea yhdistyksen historiaa kymmenvuosien paloissa oman caravanyhdistyksen perustamisesta asti alla olevista linkeistä.

Ensimmäinen vuosikymmen

Toinen vuosikymmen

Kolmas vuosikymmen

Neljäs vuosikymmen

Viides vuosikymmen