ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN

Yhdistyksen perustaminen
Oman caravan yhdistyksen perustamisesta alettiin huhuilemaan vuoden 1977 alussa
ja tositoimiin ryhdyttiin 14.9.1977 Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoululla pidetyssä perustavassa kokouksessa, johon osallistui Pentti Harjun koolle kutsumana 36 innokasta karavaanaria. Yhdistyksen nimeksi tuli Seinäjoen seudun Matkailuvaunuyhdistys SF-Caravan. Heti perustamisen jälkeen ryhdyttiin yhdistyksen rekisteröintitoimenpiteisiin, koska se taloudellisen vastuun kannalta oli ensiarvoisen tärkeätä. 1989 nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa SF-Caravan Seinäjoen Seutu ry.
Pentti Harju valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseniksi valittiin
Vesa Kallio, Olli Mäkelä, Pentti Välikorpi, Irma Kesseli, Rauni Haapanen ja Eero Paulaharju.

Ensimmäinen järjestäytymiskokous
Ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa 21.9.1977 valittiin varapuheenjohtajaksi Vesa Kallio, sihteeriksi Irma Kesseli ja rahastonhoitajaksi Erkki Häikiö. Yhdistyksen johtokunnan ja toimikuntien tehtäväksi tuli suunnitella yhdistyksen toimintaa: viikonlopputreffejä, äitienpäiväjuhlia, juhannuskekkereitä ja muita matkailuun ja retkeilyyn liittyviä tapahtumia, myös yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa.

Oma alue
Johto- ja leiritoimikunta järjesti treffejä ympäri maakuntaa eri leirintäalueilla. Omaa aluetta kuitenkin etsittiin. Syksyllä 1978 oli jo kolme kuntaa jättänyt tarjouksen.
Sopivin alue löytyi Lehtimäeltä. Valkealammen Matkailu- ja hiihtokeskus suunnitteli alueensa saneerausta ja pyysi yhdistystämme suunnitteluyhteistyöhön, joka johtikin "oman alueen" syntyyn johtokunnan päätöksellä 5.2.1979. Omalta osaltamme
alueen kehittämistä aloimme suunnittelemaan ja rakentamaan.
Puheenjohtaja Pentti Harju luovutti nuijansa neljän vuoden jälkeen syyskokouksessa 27.9.1981, jolloin Markku Koivumäki Lapualta aloitti pitkän työrupeamansa
aisaparinaan uusi sihteeri Maija-Liisa Plosila Kurikasta. Ensimmäinen kalustonhoitaja aloitti myös toimintansa.
Jäsenistön toivomuksesta etsittiin uutta "kotipaikkaa" 1983. Tarjouksia tuli useista eri paikoista ja niitä testattiin järjestämällä treffejä. Neuvotteluja käytiin mm. Lapuan, Lehtimäen, Lappajärven, Soinin, Alavuden, Ilmajoen, Kauhajoen ja Kurikan suuntiin.
Keväällä 1984 saimme Peräseinäjoen kunnalta kirjeen, jossa ilmoitettiin, että
Kalajärven ranta-alue olisi käytössämme. Kesän kokemuksien jälkeen, mustikka-
aikaan siirrettiin kertynyt omaisuus Valkealammelta Kalajärvelle. Kuitenkin treffejä järjestettiin muillakin leirintäalueilla. Syyskokouksessa päätettiin uusista toimikunnista ja niin aloitti toimintansa keväällä 1985 ajotaito- ja Kalajärvitoimikunta sekä tiedotusyhdyshenkilö.

10-vuotisjuhla
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlatreffejä vietettiin syksyllä 1987 Seinäjoella Törnävän leirintäalueella. Vuonna 1988 Caravan-matkailu ja muu toiminta lisääntyi koko
maassa.
Tällöin myös valittiin yhdistykselle ensimmäinen kotimaan matkailun asiamies ja matkailuautoasiamies, jotka toimivat myös liiton vastaavissa toimikunnissa
edustajina. Jäsenmäärä oli tuolloin jo yli 1000.
Peräseinäjoen kunta oli tarjonnut pitempiaikaista maanvuokrasopimusta ja neuvottelujen tuloksena tehtiin vuokrasopimus Kalajärven rannalla sijaitsevasta 5,4 hehtaarin alueesta. Näin asettuminen Peräseinäjoelle oli tosiasia vuoden 1989 alusta. Kevätkokouksessa johtokunta viestitti jäsenistölle toiveensa talkoisiin osallistumisesta vuosia hautuneiden haaveiden toteuttamiseksi.